Hjem

 

Medarbejderfondens katalog:

Sommer 2019

 

Kataloget sendes ikke længere hjem til dig, så du skal tage et eksemplar på dit arbejdssted, eller se det på vores hjemmeside.

 

Se hvilke tilbud der er og send ansøgning til fonden. SE KATALOGET HER -------->

 

Bemærk venligst, at det stadig er nødvendigt at angive din postadresse, sammen med de øvrige oplysninger vi ber'om ved tilmelding.


 

 

 

TILBUD OM DELTE UGER I FONDENS LEJLIGHEDER

I PARIS OG PRAG!

 

 

Nu kan du leje vores lejligheder i Paris og Prag i perioder fra søndag til torsdag, og torsdag til søndag. Priserne er følgende:

 

Paris ophold

søndag kl. 15 til torsdag kl. 11 = 850,- kr. fra uge 45 til 09

torsdag kl. 15 til søndag kl. 11 = 800,- kr. fra uge 45 til 09

 

søndag kl. 15 til torsdag kl. 11 =1.300,- kr. fra uge 10 til 17

torsdag kl. 15 til søndag kl. 11 =1.050,- kr. fra uge 10 til 17

 

Prag ophold

søndag kl. 15 til torsdag kl. 11 = 800,- kr. fra uge 45 til 09

torsdag kl. 15 til søndag kl. 11 = 650,- kr. fra uge 45 til 09

 

søndag kl. 15 til torsdag kl. 11 = 1.050,- kr. fra uge 10 til 17

torsdag kl. 15 til søndag kl. 11 = 800,- kr. fra uge 10 til 17

 

 

Tilbuddene gælder frem til og med uge 17 2019!!

 

 

 

HT's EFFEKTIVISERINGSFOND

 

 

HT's effektiviseringsfond - i daglig tale Medarbejderfonden - blev stiftet i 1990 på baggrund af en aftale mellem det daværende Hovedstadsområdets Trafikselskab (HT) og de faglige organisationer.

 

Aftalen gik i korthed ud på, at en del af effektivitets- og rationaliseringsoverskuddet i daværende HT i perioden 1989 - 1992 blev udbetalt til fonden.

 

Fondens formål er, at yde støtte til ansatte i MOVIA(tidligere HT), således at de gennem uddannelse kan medvirke til den nødvendige effektivitetsfremme af MOVIA samt støtte til ansattes rekreationsophold og fritidsaktiviteter, herunder idræt m.v.

 

Definition af ansatte i MOVIA omfatter samtlige ansatte i busselskabet Arriva i MOVIA-området samt ansatte under MOVIA trafik.

 

Hvert år udgiver fonden to kataloger med en lang række tilbud til MOVIA's ansatte. Denne hjemmeside er en elektronisk udgave af disse kataloger.

 

Siden fonden blev stiftet er HT's Busdivision udskilt som en selvstændig juridisk enhed, der senere er solgt videre til Arriva A/S.

 

Allerede i 1990 blev der taget højde for den situation, således at medarbejdere ansat i Arriva A/S i det gamle HT-område i dag stadig har glæde af Medarbejderfondens mange tilbud.

 

Fondens bestyrelse består af 14 medlemmer, hvor samtlige 12 personalegrupper hver udpeger ét medlem. Herudover udpeges et medlem af MOVIA's administrerende direktør og et medlem af direktøren for Arriva A/S.

 

I det daglige ledes Fonden af et forretningsudvalg, der består af 4 medlemmer, der vælges blandt og af de 12 bestyrelsesmedlemmer, der er udpeget af de 12 personalegrupper. Herudover er de to direktør-udpegede medlemmer ligeledes medlem af Forretningsudvalget.

 

 

Beretning for HT’s medarbejderfond 2017

 

Hvordan det er gået med vores aktiviteter, kan ses på siden med gennemførte aktiviteter.

 

I det forgangne år har fondsbestyrelsen arbejdet med flere forskellige ting. De vigtigste sager nævnes her:

 

- Berlin lejligheden blev sat til salg efter udløbet af sommerperioden. Dette sker pga. lav belægningsprocent i vinterhalvåret og det negative udfald af sagen om korttidsudlejning af lejligheder for feriefonde.

 

Fonden er stadig ramt af det lave afkast på obligationerne. Så for at gennemføre arrangementerne: Zoo, Bonbonland og Cirkusrevy har det været nødvendigt at realisere for kr. 200.000 kursgevinster fra obligationsbeholdningen.

 

Det lave afkast betyder også at der ikke har været råd til ekstra arrangementer, teater o.a.

 

I 2017 er der også blevet vedtaget en ny lov som betyder at fonden ikke mere får fradrag for udlodninger til aktiviteterne.

 

Det betyder at vi skal betale selskabsskat (22%) af alle renteindtægter, også selv om de kommer medarbejderne til gode.

 

Det har også betydning for beskatningen af den enkelte medarbejder, hvis de rammer loftet for det årlige tilskud på kr. 5.900. Så skal fonden indberette hele beløbet til Skat og medarbejderen vil så blive beskattet.

 

Bestyrelsen har i 2017 bestået af: Bent Møller Jensen, Finn Andersen (afløst af Jørgen A. Jensen i juni), Carsten Jensen, Anker Overgaard, Thomas Damgaard, Helle Kjær Larsen (afløst af Camilla H. Ellitsgaard i juni), Torben Gravesen, Jeanett Manniche, Henrik Visborg Thune og Klaus Bang Sørensen.

 

FU har bestået af: Bent Møller Jensen, Finn Andersen (afløst af Jeanett Manniche i juni), Helle Kjær Larsen (afløst af Carsten Jensen i juni), Anker Overgaard, Thomas Damgaard og Klaus Bang Sørensen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

web: p.b.thomasen@gmail.com - © 2010

 

 

 

 

 

 

 


Sommer 2019